Klachtenregeling

Onze missie is om met aandacht en deskundigheid de voor u best passende zorg te bieden. Daarvoor formuleren we samen uw (revalidatie)doelen en realistische stappen hoe deze te bereiken. Onze ervaring is dat het overgrote deel van onze patiënten door deze aanpak met tevredenheid terugkijkt op de geleverde zorg en uitkomsten daarvan.

Loopt het voor u toch niet naar wens, dan horen we dat graag van u tijdens het diagnostiek- of behandeltraject. Waar mogelijk kunnen we e.e.a. naar uw wensen aanpassen. Bent u desondanks toch blijvend ontevreden? Dan kunt u een klacht indienen.

>> Document volgt <<