Over De Brug Revalidatiezorg

Onze leefstijl is de laatste tientallen jaren drastisch veranderd en onze bevolking wordt gemiddeld steeds ouder. Onze samenleving is tegenwoordig (onbewust) zo ingericht dat ongezond gedrag en stress in de hand worden gewerkt. Dat zorgt ervoor dat ondertussen minimaal één op de vijf Nederlanders last heeft van aanhoudende pijnklachten, die allerlei last en beperkingen geven. Deze klachten leiden vaak weer tot verzuim op de werkvloer, waardoor de andere werknemers extra worden belast. Een onwenselijke situatie, helemaal nu de beroepsbevolking geleidelijk al steeds kleiner wordt.

Het zorgsysteem verandert

Door deze factoren wordt er steeds meer gevraagd van ons zorgsysteem. Dit systeem wordt momenteel overbelast en het ziet er niet naar uit dat dit snel gaat veranderen. Dat betekent dat zorgverleners veelal minder tijd hebben voor patiënten en steeds meer geneigd zijn kort te kijken naar slechts één aspect van een gezondheidsprobleem, terwijl er steeds vaker meerdere gezondheidsproblemen/ziektes naast elkaar spelen. Gevolgen hiervan zijn onder andere:

  • Zorgverleners verwijzen vaak snel door naar andere medici
  • De wachttijden worden steeds langer
  • Slecht een klein stukje van de medische puzzel wordt voor de patiënt opgelost

Zo kan het dus gebeuren dat mensen met hun problemen langer rond blijven lopen dan eigenlijk noodzakelijk zou zijn en zorgverleners het ook drukker krijgen dan eigenlijk noodzakelijk zou zijn.

Huisartsen ervaren ook steeds meer werkdruk en minder tijd. Gemiddeld hebben zij steeds meer moeite om samen met patiënten goed overzicht te houden over wat er allemaal speelt. Grote gezondheidswinst is te behalen door leefstijl aan te passen, maar dit is een ingewikkeld en tijdrovend proces, dat vaak maar ten dele vergoed wordt vanuit de zorgverzekering. En wie gaat dat begeleiden?

Oprichting De Brug Revalidatiezorg

Revalidatieartsen kijken breed en deskundig naar gezondheid, functioneren en welbevinden van patiënten. Daarom is juist dit medisch specialisme extra goed toegerust om gezondheidsproblemen en de gevolgen daarvan breed in kaart te brengen en daar passende zorg bij te leveren en te zoeken. Daar is voldoende tijd voor nodig. Daarom is De Brug Revalidatiezorg opgericht.

Bij De Brug nemen we de tijd die nodig is voor een goed gesprek, onderzoek en duidelijke uitleg. Patiënten hebben vaak veel vragen en onduidelijkheid. Daar moet oprechte aandacht aan kunnen worden gegeven. Waar in het huidige zorgsysteem deze tijd en aandacht bijna niet meer gegeven kan worden, nemen wij deze wel. In de overtuiging dat we daarmee betere resultaten boeken. We kijken samen met mensen wat haalbaar is, wat zij zélf kunnen doen om grip te krijgen op hun klachten en ook wat zij beter kunnen laten om winst te halen. Lees meer over onze werkwijze.

Door meer tijd kunnen we ook overleggen met andere medici en behandelaars. Dit voorkomt onnodige verwijzingen en geeft een beter overzicht over de behandelmogelijkheden en te verwachten resultaten. Dit scheelt patiënten weer (wacht)tijd en geld. Daarnaast nemen wij ook tijd om te begeleiden met bedrijfsartsen en werkgevers; werk is belangrijk voor mensen en hoe eerder iemand gezond terugkomt op de werkvloer, des te beter voor iedereen.

Zo leveren wij dus in onze ogen de zorg van de toekomst, door bruggen te bouwen over de bestaande schotten en obstakels heen, die goede patiëntvriendelijke en efficiënte zorg in de weg staan.