Over onze missie

Met de brede ervaring die Almar heeft opgedaan, gelooft hij steeds minder in de houdbaarheid van het huidige zorgsysteem. Daarom heeft hij besloten het roer om te gooien en voor zichzelf te beginnen. Met de Brug Revalidatiezorg komen zijn wens voor eigen regie in werken – uiteraard binnen alle wettelijke kaders en kwaliteitseisen – samen met zijn missie: Zorg leveren waarin patiëntgerichtheid en efficiency hand in hand gaan. Duurzame revalidatiezorg zoals deze in zijn ogen hoort te zijn.

Missie

De Brug levert revalidatiezorg voor mensen met aanhoudende (pijn)klachten van spier-, skelet- en zenuwstelsel; geleidelijk aan ontstaan of als gevolg van een ongeval. We bieden diagnostiek en behandeling. Met oprechte aandacht, voldoende tijd en begrijpelijke taal streven we ernaar dat iedere patiënt de deur uit gaat met helderheid over zijn/haar aandoening, zicht op (on)mogelijkheden van revalidatie en een revalidatieplan op maat. De patiënt is daarbij zoveel mogelijk eigenaar en regievoerder van zijn eigen revalidatieplan. De revalidatiearts treedt op als coach en ondersteuner en ondersteunt in het bouwen van een 1,5 lijnszorgnetwerk om de patiënt heen. Zo staat de patiënt letterlijk centraal om zijn of haar doelen te behalen, functioneren en welbevinden te optimaliseren binnen de mogelijkheden en terugval bij klachtenverergering te voorkomen of snel op te vangen. Met het slaan van bruggen tussen zorgverleners en -systemen bieden wij bij De Brug, anders dan anders, optimale en toekomstbestendige revalidatiezorg.

Visie

De Brug staat bij verwijzers, patiënten en samenwerkingspartners regionaal en (op langere termijn) landelijk goed bekend als een praktijk voor revalidatiezorg. Ze onderscheidt zich met haar kwalitatieve en kenmerkende werkwijze waarin meer dan gemiddelde tijd en aandacht voor patiënten wordt geboden, met name ook bij het in kaart brengen van de problematiek. Door de uitgebreide diagnostiek, korte wachttijd, maatwerk, heldere uitleg aan patiënten, fijne bejegening en effectieve communicatie en afstemming met andere zorgverleners maakt De Brug het verschil en biedt ze snel en concreet perspectief.