Patiëntenrechten

Patiëntenrechten – gesprek: opnames & verspreiding

Gesprek met uw zorgverlener opnemen

Het is toegestaan een opname te maken van het gesprek tussen u en onze zorgverlener(s). Dit kan fijn zijn als u op een later moment het gesprek nog eens rustig terug wilt luisteren. Wij vragen hierbij wel dat u:

  • Dit vooraf overlegt met uw zorgverlener.
  • De geluidsopnamen alleen voor privédoeleinden gebruikt. Het openbaar maken van de opnamen (ook op social media) mag alleen met expliciete toestemming van de zorgverlener.

Foto’s & films / social media

Wilt u in onze praktijk of het Gezondheidscentrum Hoendiep filmen of fotograferen? Houd dan rekening met de privacy van anderen. Vraag vooraf toestemming aan de personen die u fotografeert of filmt en geef aan wat u wilt doen met de foto’s of filmopnames. Externe publicatie is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van ons. Als iemand toestemming weigert of als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto’s of opnames van die persoon maken.

Het is zonder voorgenoemde toestemmingen ook niet toegestaan foto’s, filmpjes te plaatsen op social media. Besef daarbij ook dat als iets eenmaal op internet staat, het bijna onmogelijk is het ooit weer helemaal te verwijderen.

Patiëntenrechten – patiëntendossier

Als u bij ons in zorg komt, komen uw gegeven in een patiëntendossier. Het merendeel hiervan kunt u zelf rechtstreeks inzien in uw patiëntenportaal. U hebt daarnaast de volgende rechten t.a.v. :

Recht op inzage

Wilt u weten welke gegevens wij van u verwerken? U kunt altijd een overzicht bij ons opvragen. Wij vertellen u dan onder meer waarvoor wij deze gegevens gebruiken en hoe lang wij ze bewaren.

Uw gegevens corrigeren of aanvullen

Kloppen de persoonsgegevens die wij van u gebruiken niet meer of zijn ze niet volledig? U kunt een deel van de gegevens eenvoudig zelf corrigeren het patiëntenportaal. Of dien een wijzigingsverzoek in via de mail: info@debrugrevalidatiezorg.nl. U ontvangt dan een bevestiging zodra de aanpassingen zijn doorgevoerd.

Uw persoonsgegevens verwijderen

U kunt ons onder bepaalde voorwaarden vragen om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. In dat geval kunnen wij (in de toekomst) onze zorg ook niet meer aan u leveren. Neem hiertoe contact met ons op via info@debrugrevalidatiezorg.nl.

Verzet aantekenen tegen verwerking van uw gegevens

In verschillende situaties kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Bijvoorbeeld op grond van uw persoonlijke omstandigheden. Na beoordeling laten wij u weten of en hoe wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Neem hiertoe contact met ons op via info@debrugrevalidatiezorg.nl.

Verwerking tijdelijk stopzetten

U kunt de verwerking van uw gegevens tijdelijk stil laten zetten als u dat wenselijk vindt. Neem contact met ons op via info@debrugrevalidatiezorg.nl en we nemen contact met u op om e.e.a. af te stemmen en op te volgen.

Uw gegevens overdragen

Als u dat wilt, kunt u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij van u hebben. Deze gegevens kunt u zelf overdragen of door ons laten overdragen aan andere zorgverleners.