Privacy

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom hebben wij verschillende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens en medisch dossier te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. Daarnaast hebben alle medewerkers die betrokken zijn bij de Brug Revalidatiezorg een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim of contractueel). Hieronder leest u meer over hoe we verder omgaan met uw privacy en de rechten die u als patiënt hierin hebt.

Privacyreglement

<< Document volgt nog >>