Revalidatie bij…

De Brug Revalidatiezorg biedt diagnostiek, revalidatiebegeleiding en second opinions bij diverse klachten en aandoeningen. Van nek-, schouder- en rugklachten tot reumatische aandoeningen en (aanhoudende) pijnklachten naar aanleiding van een ongeval.

Rugklachten en ‘hernia-achtige klachten’

Meer dan de helft van de Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met rugklachten. Vaak gaan de klachten weer over binnen een paar weken met lichte pijnstilling, door wat gas terug te nemen en rustig in beweging te blijven. Het kan ook zijn dat de klachten aanhouden of verergeren; geleidelijk of acuut, aldanniet met uitstralende pijn. In dat geval beperkt het u echt in het dagelijks leven en is hulp gewenst.

Reumatische aandoeningen inclusief artrose

Gewrichtsklachten kunnen vele oorzaken hebben. Soms hebben mensen pijn in of rondom gewrichten na tijdelijk zware belasting of griep. Deze klachten gaan dan binnen korte tijd weer vanzelf over. Soms zijn er problemen van pezen en gewrichten, die niet vanzelf over gaan en kan er sprake zijn van een reumatische aandoening. Deze worden grofweg onderscheiden in reumatische ziekten (waarvan er meer dan 100 bekend zijn) en artrose.

Trauma/doorgemaakt ongeval

Ongevallen komen voor in alle soorten en maten, variërend van een simpele val of het verzwikken van een enkel tot een aanrijding of val van hoogte. Meestal geldt: hoe meer snelheid, en dus energie, erbij betrokken is, hoe heftiger de letsels kunnen zijn. Geen mens of ongeval is hetzelfde en daardoor verschillen letsels, behandelmogelijkheden, mate van herstel en herstelduur ook van elkaar. Botbreuken en zenuwletsels helen op latere leeftijd moeizamer dan op jongere leeftijd. Heeft iemand een aandoening onder de leden, zoals suikerziekte (diabetes mellitus) of hart- en vaatziekten, dan genezen botbreuken moeizamer. Medicatie kan hier ook invloed op hebben.

Voet- en enkelproblemen

Voet- en enkelproblemen komen veel voor, zeker naarmate mensen ouder worden. Voeten kunnen qua vorm veranderen (platvoet, spreidvoet, enz.), gewrichten kunnen verouderen (artrose) of mensen kunnen last houden van pijnklachten na een ziekte (reumatoïde artritis/jicht) of een ongeval (bijvoorbeeld enkelkneuzingen). Dit kan hele hinderlijke pijn geven, die dagelijkse activiteiten en werk flink in de weg kan zitten. Daarnaast kan het ook zo zijn dat normaal confectieschoeisel niet goed meer past en het steeds lastiger wordt om enerzijds mooie en anderzijds goed passende schoenen te vinden.

Hernia of zenuwletsel

Zenuwletsels kunnen op verschillende manieren ontstaan. De meest bekende is door een hernia. Deze letsels kunnen een flinke impact op uw dagelijks leven hebben, alleen al door de pijn die het vaak met zich meebrengt. Dit gaat bijna altijd gepaard met vragen en onzekerheid over hoe u weer van de pijn en bijkomende klachten afkomt en wat u qua oefeningen en activiteiten wel of niet kan en mag. Heeft een neuroloog bij u een hernia en/of (ander) zenuwletsel met en/of beperkingen daardoor vastgesteld? Dan kan revalidatie u helpen om uw situatie (structureel) te verbeteren.

Nek-, schouder- en armklachten (inclusief hand- en polsproblemen)

Nek-, schouder- en armklachten worden vaak in één adem genoemd. Nek- en schoudergebied functioneren namelijk als één geheel. Heeft u pijn in nek of schouder, dan komen daar vaak beperkingen bij kijken. Bij langer bestaande pijn wordt het zenuwstelsel overgevoelig (sensitisatie) en kan zelfs de sturing over de arm of hand veranderen, wat leidt tot onhandigheid.

Licht traumatisch hoofd-/hersenletsel (hersenschudding)

Bij een val op het hoofd of een klap tegen het hoofd, kan er schade optreden aan de hersenen. De hersenen zijn een complex geheel en afhankelijk van hoe hard de klap is en waar de schade in het brein zich voordoet, kunnen er andere verschijnselen plaatsvinden.

We spreken van een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel als er na de klap geen of relatief kort bewustzijnsverlies is geweest (maximaal 30 minuten), er maximaal 24 uur vergeetachtigheid is geweest en/of mensen lichte voorbijgaande symptomen hebben gehad, passend bij lichte sufheid en/of verwardheid. In de volksmond is er dan sprake van een hersenschudding.