Licht traumatisch hoofd-/ hersenletsel (hersenschudding)

Bij een val op het hoofd of een klap tegen het hoofd, kan er schade optreden aan de hersenen. De hersenen zijn een complex geheel en afhankelijk van hoe hard de klap is en waar de schade in het brein zich voordoet, kunnen er andere verschijnselen plaatsvinden.

We spreken van een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel als er na de klap geen of relatief kort bewustzijnsverlies is geweest (maximaal 30 minuten), er maximaal 24 uur vergeetachtigheid is geweest en/of mensen lichte voorbijgaande symptomen hebben gehad, passend bij lichte sufheid en/of verwardheid. In de volksmond is er dan sprake van een hersenschudding. Meestal volgt er een analyse door ambulancepersoneel of een arts.  Afhankelijk van de ernst kan er worden besloten tot onderzoek met CT-scan en eventueel opname in het ziekenhuis. Vaak kunnen mensen direct naar huis.

Een breed scala aan klachten kan blijven bestaan, zowel lichamelijk, geestelijk en emotioneel.

  • Lichamelijk: hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen, misselijkheid, dubbel zien, vermoeidheid en balansproblemen.
  • Geestelijk: aandacht- en concentratieproblemen, geheugen- en leerproblemen, moeite met dubbeltaken, traagheid en moeite met het verwerken van prikkels (zoals beeldschermwerk of verblijven in een lawaaierige omgeving).
  • Emotioneel: angst, verdriet, karakterverandering, somberheid en prikkelbaarheid (kort lontje). Verwerking van bijvoorbeeld een ongeval, of de moeite daarmee, kan daar ook nog een rol bij spelen.

Goed om te noemen is dat er ook een groep mensen is, die regelmatig met klappen tegen het hoofd te maken heeft, waarbij de schade geleidelijk lijkt op te bouwen of toch heftiger tot uiting komt dan aanvankelijk gedacht. Topsport zoals voetbal, rugby of vechtsport kunnen hier voorbeelden van zijn.

Belangrijk hierbij is dat patiënten goede uitleg krijgen en rustig in kleine stapjes hun activiteiten hervatten zonder te overbelasten. Doet iemand helemaal niets, dan leert het brein ook niet om de verwerking van informatie weer op de juiste manier te doen en af te stellen. Doet iemand te snel te veel, dan kan het brein de grote hoeveelheid input en prikkels niet goed verwerken en blijven de klachten langer bestaan. Houden de klachten langer dan een aantal weken aan en stagneert het herstel, dan kunnen er flinke beperkingen en daarbij een hoop onzekerheid overblijven.

Revalideren bij De Brug

Een revalidatietraject bij De Brug start altijd met verwijzing en diagnostiek. Samen met u lopen we na of er sprake kan zijn van een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor uw klachten en of hier al voldoende onderzoek naar is gedaan. Als aanvullend onderzoek nodig is door een andere specialist, zoals een neuroloog of neuropsycholoog, wordt dit in gang gezet.

Samen kijken we wat er nodig is om te herstellen en hoe u dit kunt bereiken. Zo kunnen aanpassingen in werk- en leefstijl, het doen van oefeningen of een verandering in uw omgang met stresssituaties een enorm verschil maken. Een combinatie hiervan is vaak nodig. We maken een revalidatieplan op maat en begeleiden u tijdens het revalideren. De revalidatiearts van De Brug is hierbij uw coördinator en coach, die u helpt bij het stap voor stap bereiken van uw doelen. Lees meer over revalideren bij De Brug.

Meer weten of laten verwijzen?

Herkent u zich in het  bovenstaande en wilt u weten hoe wij u verder kunnen helpen, neem dan contact met ons op. Wilt u zich laten verwijzen? Vraag dan uw huisarts, arbo-arts of behandelend medisch specialist.