Voor zorgprofessionals

De Brug Revalidatiezorg wil de brug slaan tussen de 1e en 2e lijnszorg en tussen gezondheidszorg en bedrijfsleven. Met onze korte wachttijden, consultatiefunctie en rol als begeleider/ coach van de patiënt gedurende zijn/ haar behandeltraject streven we ernaar niet alleen de patiënt van dienst te zijn, maar ook onze collega zorgverleners. Omdat we een nieuwe praktijk zijn werken we zonder contracten met zorgverzekeraars. Voordeel is dat we maatwerk en aanvullende kwaliteit kunnen leveren buiten bestaande kaders, uiteraard zonder daarbij wetgeving en standaard kwaliteitseisen uit het oog te verliezen. Nadeel is dat patiënten in veel gevallen een deel van de zorgkosten niet vergoed krijgen. We zien echter steeds vaker dat daarvoor oplossingen worden bedacht, met als voorbeeld werkgevers die dit verschil willen betalen in ruil voor snelle service. Lees meer informatie over tarieven en vergoedingen.

Waar gewenst en mogelijk ontzorgen we huisartsen. Laagdrempelig is er overleg met ons mogelijk, zowel telefonisch als via e-mail. Indien patiënten verwezen worden (via Zorgdomein of via Zorgmail) kunnen we de regie over diagnostiek en behandeling overnemen. Onze insteek is om snel te werken met korte wachttijden en doorlooptijden. Om zaken sneller te laten verlopen, zullen we soms aan huisartsen vragen om alvast bepaalde onderzoeken in te zetten; als dit op ons verzoek is, dragen we uiteraard ook zorg voor de uitkomsten/uitslagen van deze onderzoeken en zullen benodigde acties inzetten.

Als medisch specialist ben je gedreven, wil je graag doen waar je goed in bent en waar je plezier in hebt. Vaak hangt plezier en voldoening ook samen met het halen van goede behandelresultaten. Inzet van de patiënt, begeleiding door goede professionals en goede afstemming en samenwerking onderling is daarbij essentieel. Ontzorgd worden in verdere begeleiding van patiënt en weten dat diegene in goede handen is voor zijn/haar revalidatie is dan extra prettig, zeker als het gaat om complexe problemen.

De Brug Revalidatiezorg kan deze rol vervullen tijdens de revalidatie van uw patiënt. Indien er begeleiding nodig is in optimaliseren van iemands conditie en beweegvaardigheden voor het ondergaan van een (orthopedische) ingreep, kunnen we hier samen een plan op maken, de juiste professionals voor passende zorg benaderen en de behandeling opstarten. Het vervolg na een ingreep of diagnose begeleiden uiteraard ook.

Wilt u meer weten over wat wij bieden of uw patiënt verwijzen en u kunt het op onze website niet vinden? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Zonder therapie geen revalidatie en zonder samenwerking slechtere resultaten. Ons doel is om samenwerking met de therapeuten in de eerste lijn te optimaliseren. Dat betekent tijdig afstemmen om het revalidatieproces voor patiënten soepel te laten verlopen en doelen samen helder te hebben. Informatie en kennis uitwisselen is hierbij uiteraard essentieel, evenals elkaar tot hulp zijn en met elkaar meedenken. Graag komen/blijven we daarom in contact met alle therapeuten in eerste en tweede lijn met specifieke kennis om patiënten hoogwaardige zorg zo dicht mogelijk bij huis te bieden. Overleg gerust met ons over diagnostische mogelijkheden of behandelstrategieën, binnen of buiten bestaande netwerken.

Bedrijven hebben momenteel met grote uitdagingen te kampen. Er is een krimpende beroepsbevolking, verzuimcijfers zijn sinds de coronapandemie gemiddeld hoger dan voorheen en daarbij komt nog eens dat er een hogere doorstroom/uitstroom is in het personeelsbestand. Personeel raakt hierdoor overbelast en vaak uit zich dit bij hen in burn-outverschijnselen en/of fysieke pijn- en vermoeidheidsklachten. Hoe meer mensen uitvallen, hoe meer kosten er als werkgever gemaakt moeten worden en hoe lager de omzet zal zijn.

Als bedrijfsarts kan het heel hinderlijk zijn om het overzicht te houden wanneer patiënten lang moeten wachten op duidelijkheid over hun diagnose(s), zeker wanneer er meerdere medische zaken/aandoeningen naast elkaar spelen. Er is een tekort aan bedrijfsartsen en de werkdruk is voor bedrijfsartsen daardoor vaak hoog. Dan is ontzorgd worden op een aantal vlakken vaak prettig.

Daarom willen wij ons graag als partner voor het bedrijfsleven en voor bedrijfsartsen aanbieden door een snelle service te bieden voor diagnostiek, revalidatie en re-integratie. Onze werkwijze blijkt vaak goed aan te sluiten bij wat het bedrijfsleven nodig heeft. Naast het zo snel mogelijk bieden van diagnostiek en duidelijkheid, werken we in nauw overleg met de betrokken bedrijfsarts. Zo gaan revalidatie en re-integratie hand in hand.

Mocht u als bedrijfsarts meer willen weten over de betreffende patiëntengroepen , mogelijkheden en specifieke samenwerkingsvormen met u en bedrijven, dan nodigen we u van harte uit om contact met ons te zoeken

Wilt u patiënten verwijzen, dan kan dit bij voorkeur via Zorgmail/beveiligde mailverbinding.

Bedrijven en werkgevers hebben momenteel met grote uitdagingen te kampen. Er is een krimpende beroepsbevolking, verzuimcijfers zijn sinds de coronapandemie gemiddeld hoger dan voorheen en daarbij komt nog eens dat er een hogere doorstroom/uitstroom is in het personeelsbestand. Personeel raakt hierdoor overbelast en kan daardoor ziek worden en uitvallen. Hoe meer mensen uitvallen, hoe meer kosten er als werkgever gemaakt moeten worden. Daarbij betekent minder personele capaciteit vaak ook nog eens minder omzet.

Daarbij kan het extra frustrerend zijn wanneer medewerkers lang moeten wachten op medisch specialistische hulp door de bestaande wachtlijsten in ziekenhuizen. Voor bedrijfsartsen is dit ook zoeken. Overzicht krijgen over welke medische problemen er spelen is bij betrokkenheid van meerdere artsen extra lastig.

Als werkgever is het dan prettig wanneer medewerkers snel geholpen kunnen worden en er op korte termijn duidelijkheid is over mogelijkheden tot revalidatie en re-integratie met optimale samenwerking tussen ons en uw bedrijfsarts/arbodienst.

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn tot samenwerking en hoe we voor u de wachtlijst kunnen houden, neemt u dan gerust contact met ons op.

Bekijk voor welke aandoeningen we diagnostiek en begeleiding bieden.

Wilt u naar ons verwijzen?

Wilt u met ons overleggen?

Interesse in samenwerken of aan een netwerk bouwen?