Verwijzen

Verwijzen kan alleen digitaal via Zorgdomein via Zorgmail/beveiligde mailverbinding. Om de verwijzing adequaat af te kunnen handelen ontvangen we graag de persoonsgegevens van uw patiënt(e) inclusief zijn/haar BSN-nummer, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres. Zonder deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om patiënten bij ons in te schrijven en te benaderen.

Om te zorgen dat de hulpverlening zo adequaat en snel mogelijk op gang komt, willen we u als verwijzer verzoeken om onderstaande informatie mee te sturen:

  • uw vraagstelling aan ons (wilt u een advies of overname van de behandeling?)
  • relevante voorgeschiedenis, inclusief welke ziekenhuizen bezocht zijn
  • informatie over medicatie en allergieën

Mocht u twijfelen over de vorm of inhoud van de verwijzing, zoekt u dan contact  met ons.