Betaling en tarieven

De Brug Revalidatiezorg is een start-up in medisch specialistische zorg, omdat we de revalidatiezorg anders willen doen. Zorgverzekeraars hebben ervoor gekozen zorgaanbieders pas een contract aan te bieden, als ze minstens twee jaar hun diensten bewezen hebben en voldoen aan de door hen gestelde kwaliteitseisen. In onze werkwijze hebben we alles zo ingericht dat we in de toekomst kunnen voldoen aan hun eisen. Voor nu kunnen we dus niet anders dan ongecontracteerd werken. Veelal wordt wel een deel van de kosten (achteraf) vergoed, afhankelijk van het soort polis dat u heeft.

Tarieven voor revalidatiezorg

Bij De Brug hanteren we de wettelijke tarieven voor revalidatiezorg die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn bepaald. De code die wij aan u declareren is afhankelijk van de benodigde tijd en intensiteit van de revalidatieperiode.

Zorgproductcode Declaratiecode Tarief
9990027198 14E489 € 307,37
990027199 14E490 € 1.047,63

Wilt u meer informatie over de tarieven of uitleg over dit onderwerp, dan verwijzen wij u graag naar de website van de NZa

Hoe werkt de betaling voor uw revalidatietraject?

Wanneer u als patiënt van De Brug een factuur ontvangt dient u deze direct aan ons te voldoen, tenzij er vooraf andere afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld met uw werkgever.

Wij willen u er graag op wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent voor het declareren van de factuur bij uw eigen verzekeraar nadat u aan ons heeft betaald. Houdt u er rekening mee dat u maximaal 3 keer een factuur per jaar kunt ontvangen wanneer u een volledig jaar bij ons onder behandeling bent.

Vergoeding vanuit de zorgverzekeraar

De Brug Revalidatiezorg heeft op dit moment nog geen contract met zorgverzekeraars. Afhankelijk van uw zorgverzekering betaalt u (een deel van) de kosten zelf wanneer u de nota declareert:

  • Natura-, combinatie-, of budgetpolis: slechts een deel (percentage) wordt vergoed.
  • Restitutiepolis: u krijgt de volledige kosten vergoed van de marktconforme waarde.

Houd er rekening mee dat revalidatiezorg wordt vergoed uit de basisverzekering en u hiervoor het eigen risico (€385,-) betaalt als dat nog niet gebruikt is. Wij raden u aan om vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren hoeveel u vergoed krijgt, om financiële verrassingen te voorkomen. De vergoeding per verzekering kan namelijk verschillend zijn. Voor het declareren of informeren, heeft u bovenstaande DBC zorgproduct- en declaratiecodes nodig. Het kan zijn dat uw verzekering vraagt naar onze AGB code (22227799).

Vergoeding vanuit de werkgever

We zien ook steeds vaker dat een werkgever (een deel van) de kosten wil vergoeden, zeker als u door uw klachten uw werk (deels) niet meer kunt doen. Immers iedere dag niet of verminderd inzetbaar zijn, is er een teveel en zeker als deze veroorzaakt wordt door (te) lange wachtlijsten. We hebben hier met enkele werkgevers al afspraken over kunnen maken. Informeert u zelf met uw werkgever of dit tot de mogelijkheden kan behoren.

Heeft u vragen over de betaling of de factuur die u van ons krijgt, neem dan gerust contact met ons op.