Verwijzing, intake en diagnostiek

Revalidatiezorg bij De Brug begint altijd met een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of andere medisch specialist.

Stap 1: Voorbereiding op de intake

Nadat wij uw verwijzing ontvangen, zoeken wij binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u. In dit gesprek bespreken we uw zorgvraag, ons aanbod en werkwijze en de voorwaarden van De Brug. Hierna weten we of u bij De Brug op het juiste adres bent voor uw zorgvraag. Dit is wat u daarna in grote lijnen kunt verwachten.

Daarna gaan we verder met het in kaart brengen van uw klachten en mogelijk beïnvloedende factoren. Hiervoor vult u bij voorkeur een vragenlijst in via het persoonlijke en veilige patiëntenportaal van De Brug. We inventariseren bij welke (para)medici u bent geweest voor uw klachten en met uw goedkeuring vragen wij uw medische gegevens op. Omdat we zo al een compleet dossier van u opbouwen voor de eerste fysieke kennismaking, kunnen we deze intake van minimaal een uur (inclusief lichamelijk onderzoek) efficiënt benutten. Heeft u de vragenlijst ingevuld en verstuurd? Dan nemen wij contact met u op voor het plannen van de intake.

Stap 2: Intake en aanvullend onderzoek

Er volgt een uitgebreid kennismakingsgesprek tussen u en de revalidatiearts. Uw klachten kunnen met de vragenlijst als vertrekpunt doelgericht worden uitgevraagd. U mag daarna rekenen op uitgebreid lichamelijk onderzoek. Als we samen concluderen dat aanvullend onderzoek nodig is, kunnen we hierin korte doorlooptijden bieden door onze samenwerking in de regio. Zo kunnen röntgenfoto’s en echografie bij onze partner SEDN in hetzelfde pand op dezelfde dag en MRI’s hebben een maximale wachttijd van 2 weken bij het MRI-centrum in Haren. Deze laatste organisatie biedt een bijna landelijke dekking aan op 7 locaties.

Stap 3: Revalidatieplan op maat

Begrijpen wat er speelt is essentieel om als patiënt regie te nemen en handvatten te krijgen om de gezondheid en het functioneren te verbeteren. Daarom krijgt u van ons duidelijke uitleg over uw aandoening en wat er nodig is voor (verder) herstel. Samen onderzoeken we wat er wenselijk en haalbaar is voor herstel qua werk, therapie, gedragsverandering en begeleiding. Uitkomst? Een revalidatieplan met concrete revalidatiedoelen, prioritering en een reëel tijdpad. Ook een terugvalpreventieplan maakt standaard onderdeel uit van onze aanpak. Hierna moet u zelf aan de slag met uw doelen tijdens het revalideren. Lees meer over de revalidatie- en controlefase.